Categories
Społeczeństwo

Alimenty bez rozwodu

Istnieje możliwość zasądzenia alimentów na zaspokojenie potrzeb rodziny, nawet jeśli nie doszło do formalnego osądzenia rozwodu, a kobieta i mężczyzna wciąż pozostają małżeństwem. Jest to ustalone na mocy jurysdykcji Sądu Najwyższego z 16 grudnia 1987. Wtedy to wydano wyrok, że rodzice muszą zaspokajać potrzeby dziecka, bez względu na to, czy pozostają w stosunku małżeńskim, czy nie.

Nie chodzi tutaj bynajmniej tylko o pieniądze. Rodzice powinni mieć również swój wkład w staraniach wychowawczych i trosce o dobro dziecka. Według Kodeksu Rodzinnego oboje rodzice powinni utrzymywać dziecko, które nie jest jeszcze samodzielne i nie ukończyło jeszcze swojej edukacji.

Sprawa sądowa o alimenty w żaden sposób nie musi się łączyć ze sprawą rozwodową. Jest to spowodowane tym, aby zobligować nieodpowiedzialnego rodzica do płacenia na dziecko.

Pozew o alimenty w trakcie trwania małżeństwa niczym się nie rożni od tego, który byłby złożony w sądzie po rozwodzie. Pozew powinna złożyć osoba, która żąda od małżonka, aby ten zaczął dbać o swoją rodzinę i zaspokajał jej potrzeby. Na rozpatrzenie sprawy, czeka się na ogół kilka miesięcy. Sprawa będzie przebiegała szybko, jeśli rodzic zgodzi się na alimenty, ale jeśli będzie oporny, możliwe jest, że konieczne będzie więcej niż jedno spotkanie.

Istnieją dwie sytuacje, kiedy sąd może przyznać alimenty, jeśli nie doszło do rozwodu.

Pierwsza to taka w której małżeństwo wciąż istnieje, ale jeden z rodziców z jakiegoś powodu nie chce łożyć na utrzymanie rodziny.

Druga sytuacja zachodzi wtedy, kiedy małżonkowie nie mieszkają razem, a rodzic nie chce dawać pieniędzy na dziecko lub dzieci.

W obu przypadkach możliwe jest otrzymanie wsparcia finansowego. Alimenty są zasądzane, jeśli rodzic, który zarabia, nie chce płacić na dziecko, a swoje pieniądze przeznacza tylko i wyłącznie na przyjemności. Nie ma znaczenia, czy rodzice starają się o separacje lub rozwód, czy nie. Co więcej możliwe jest staranie się o alimenty na małżonka, a nie tylko na dziecko. Są one przyznawane małżonkowi, który nie doprowadził do rozpadu pożycia małżeńskiego, a przez działanie drugiej strony pozostaje w niedostatku.

Alimenty odnoszą się zarówno do dzieci pochodzących z małżeństwa, jak i pozamałżeńskich. Jak widać obowiązek alimentacyjny, w żaden sposób nie jest powiązany z orzeczeniem rozwodowym. Jeśli jeden z małżonków nie chce się starać o alimenty, istnieje inne rozwiązanie. Możliwe jest złożenie pozwu do sądu cywilnego, aby pracodawca zaczął wypłacać wynagrodzenie do rąk drugiego małżonka.

25, 07, 2013