Categories
Społeczeństwo

Alimenty a zasiłek dla bezrobotnych

Bardzo częstym pytaniem pojawiającym się na forach internetowych poświęconych kwestiom prawnym, pojawia się pytanie o związek pomiędzy alimentami a zasiłkiem dla bezrobotnych. Temat należy rozpatrzyć z dwóch zasadniczych stron.

Po pierwsze: strona płacąca alimenty i pobierająca zasiłek.
Najczęściej są to ojcowie, choć nie jest to regułą. W sytuacji, kiedy alimenty zostały zasądzone, a osoba, od której są pobierane straciła pracę i został jej przyznany zasiłek z Urzędu Pracy, komornik ściąga 60% kwoty zasiłku na poczet alimentów. Oczywiście ze względu na to, ze sam zasiłek nie jest zbyt wysoki, również kwota alimentów ulegnie zmniejszeniu.

Zmiany w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, które wniosła ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1431) dają możliwość uchylenia się od płacenia alimentów bez zakładania sprawy w sądzie. Można to jednak zrobić tylko i wyłącznie w przypadku posiadania za niskich dochodów oraz przede wszystkim jeżeli dziecko jest pełnoletnie i może samo się utrzymać, a płacenie mu alimentów wiąże się z dużym wydatkiem, przekraczającym możliwości rodziców. Nigdy w sytuacji, gdy jest niepełnosprawne oraz nieletnie.

Po drugie: rodzic samotnie wychowujący dziecko, który otrzymuje zasądzone alimenty. Należy pamiętać, że zasiłek dla bezrobotnych to nie to samo, co zasiłek rodzinny. W tym przypadku alimenty nie są brane pod uwagę, ponieważ są płacone na dziecko i nie ma to powiązania z dochodem osoby bezrobotnej. Zasiłek z urzędu pracy będzie przyznawany mimo to.

Ponadto jeśli dochód w rodzinie dziecka nie przekracza kwoty 725 złotych należą się alimenty z puli funduszu alimentacyjnego. Niezależnie od tego czy osoba płacąca alimenty jest na zasiłku dla bezrobotnych czy nie. Najważniejsze jest dobro dziecka i tego należy się trzymać.

Ważna informacja jest też taka, że dziecku, które się uczy należą się alimenty Jeśli druga strona unika płacenia alimentów, będą one podlegały wyrównaniu. Komornik, jeśli tylko alimenty są zasądzone, musi w końcu je ściągnąć. Dlatego najlepiej jest płacić na czas oraz pełne sumy.

Podsumowując alimenty na dziecko będą pobieranie niezależnie od tego czy rodzic jest na zasiłku dla bezrobotnych czy nie.

Zawsze jest to kwota 60%. Jeśli z kolei rodzic wychowujący dziecko jest na zasiłku nie ma to żadnego znaczenia dla pobieranych alimentów, ponieważ są one płacone na dziecko i nie stanowią dochodu rodzica je wychowującego, gdyż w pełni powinny być przeznaczone właśnie na nie.

27, 07, 2013