Opublikowano:: wt, Sty 12th, 2016

Zdrowa i bezpieczna szkoła. Wymogi dotyczące szatni i infrastruktury sportowej

Szkoła to nie tylko miejsce nauki, wychowywania, kształtowania charakterów. To także miejsce, w którym dziecko spędza znaczną część czasu, w którym następuje jego intensywny rozwój fizyczny. Aby nic nie zakłócało procesów wzrastania i rozwoju, wszelkie elementy szkoły – od ławki w sali lekcyjnej po boisko za budynkiem szkoły – muszą być ergonomiczne i dostosowane do wymogów i zaleceń przepisów ich dotyczących.

szkolne_ubranioweZapewnienie sprzyjającego zdrowiu środowiska nauki wymaga starań zarówno na etapie planowania obiektu szkoły, jak i w czasie jego budowania i urządzania oraz w późniejszym czasie – podczas eksploatacji. Dyrekcja instytucji nie ma w tym zakresie wolnej ręki. Utrzymanie właściwych warunków w szkole gwarantują ustawy i rozporządzenia odpowiednich ministrów. Regulują one kwestie wentylacji, ochrony przed hałasem, oświetlenia, stanowiska pracy ucznia, pracowni komputerowej, warunków do rekreacji i przeprowadzania zajęć wychowania fizycznego, a także odnośnie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych oraz szatni. My przyjrzymy się bliżej dwóm ostatnim z wymienionych typów pomieszczeń.

Do ogrodzonego terenu szkoły powinny należeć plac rekreacyjny, tereny zielone, plac gospodarczy oraz infrastruktura potrzebna do realizacji programu przedmiotu wychowane fizyczne. Program ten wymaga organizacji boisk do piłki ręcznej, nożnej, siatkówki oraz bieżni.

Na zieleń i rekreację należy przeznaczyć co najmniej 25% powierzchni działek wyznaczonych pod budynki zakładów oświaty i wychowania. Na jednego ucznia muszą przypadać 4 m kw. placu rekreacyjnego. W zależności od tego, jak wiele oddziałów ma dana szkoła, organizuje się odpowiednią liczbę urządzeń kultury fizycznej o odpowiednich rozmiarach. Szkoła z siedmioma i mniej oddziałami musi mieć boisko wielofunkcyjne o powierzchni 200 m kw. Większe placówki, z oddziałami w liczbie od 8 do 23, muszą mieć odpowiednio większe boisko wielofunkcyjne (450 m kw.), a także boisko do siatkówki, koszykówki i gier sportowych (każde o ściśle ustalonych wymiarach). Jeśli szkoła ma 24 oddziały i więcej, przepisy wymagają od niej zorganizowania ponadto jeszcze jednego boiska do siatkówki oraz do koszykówki.

W skład budynków szkoły powinien wchodzić blok sportowy. Musi być on połączony z głównym budynkiem za pomocą łącznika. Blok ten składa się nie tylko z sali (lub sal) sportowych, ale też z pomieszczeń pomocniczych: przebieralni, natrysków, ustępów oraz przechowalni sprzętu sportowego i gimnastycznego.

Ogólna szatnia, w której uczniowie po przyjściu rano na lekcje pozostawiają okrycia wierzchnie i zmieniają buty, powinna być zaprojektowana jakoszkolne_skrytkowe wspólna dla wszystkich uczniów. Powinna być dostępna z holu, w podpiwniczeniu. Dobrym rozwiązaniem jest tutaj podział szatni zgodnie z oddziałami – każda klasa powinna mieć swój boks. Podłoga powinna być wykonana z materiałów łatwozmywalnych; powinno być tu wystarczająco dużo światła i wieszaków.

Przepisy przepisami, ale rzeczywistość pokazuje, że wspólna szatnia wyposażona jedynie w wieszaki, staje się często przyczyną problemów i nieporozumień. Na porządku dziennym są tutaj poszukiwania kurtek i czapek, które rzekomo zniknęły z miejsca, w którym dziecko zostawiło je przed lekcjami. Co jakiś czas wszczynany jest też alarm o kradzieży. Nieporozumienia wynikają najczęściej z nieuwagi i roztargnienia dzieci, ale ich wyjaśnienie kosztuje sporo czasu i nerwów, także rodziców. Dobrym rozwiązaniem dla szkół są więc zatem szatnie w formie zamykanych na klucz, osobistych szafek ubraniowych i skrytkowych. Gwarantują one porządek i bezpieczeństwo wśród uczniowskich rzeczy. Takie szafki bhp tak samo dobrze sprawdzają się w szatniach przy salach sportowych, tam, gdzie dzieci przebierają się na lekcje wychowania fizycznego.

Pozdrawiamy, MebleStalowe.pl