Opublikowano:: sob, Wrz 12th, 2015

Zastosowanie spektrofotometrii w rolnictwie

Jakość gleby jest ważnym elementem rolnictwa i ekologii, jej dobra kondycja zależy przede wszystkim od równowagi składników mineralnych, które odpowiadają za korzystne warunki do uprawy roślin. Ilość składników odżywczych w glebie określana jest poprzez pomiar ilościowy. Idealnym narzędziem, które umożliwi nam określenie i monitorowanie stężenia związków fosforu oraz azotu w badanej glebie jest spektrofotometr. Daje to niespotykane dotąd możliwość – w przypadku deficytu określonych wartości mineralnych zawartych w glebie, można ją odpowiednio nawozić, aby zwiększyć wydajność upraw.

dirt-698869_640Gatunkowość gleby zależy przede wszystkim od właściwej równowagi składników odżywczych w niej zawartych. Dlatego też wspomniany wyżej pomiar analizy widmowej staje się coraz bardziej istotną metodą monitorowania jakości gleby, a co za tym idzie ilościowego oznaczania poziomu składników odżywczych, które uszlachetniają podłoże pod uprawy.

Formułowanie właściwej mieszanki

Już w przeszłości jakość gleby odgrywała dość ważną rolę w procesie produkcji żywności. Dziś jednak, w czasie, kiedy ekologia jest tak istotna, kondycja podłoża pod uprawy pozwala na znaczne zwiększenie jakości oferowanych produktów. Te naturalnie hodowane, są dużo bardziej atrakcyjne dla potencjalnych kupców. Niestety, ale gleba poddawana intensywnej eksploatacji wyjaławia się, co z czasem prowadzi do osłabiania roślin czy podatności na różnego rodzaju choroby. Dlatego nowoczesne przedsiębiorstwa rolne w celu optymalizacji warunków dla uprawy roślin wzbogacają glebę w składniki odżywcze niezbędne dla uzyskania poprawnych warunków. Podawanie składników odżywczych każdorazowo powinno być dokładnie monitorowane, a w razie potrzeby na bieżąco uzupełniane.

Nawóz to idealny sposób na łatwe i skuteczne wzbogacenie gleby. Dwa główne składniki nawozów to azot i fosfor. Zebranie danych dotyczących ilości tych składników w glebie wiąże się z przeprowadzenie analizy ilościowej – pozwala to na implementację bezpiecznych i zarazem skutecznych działań. Prawidłowa koncentracja związków zawartych w produktach nawozowych pozwala poprawić jakość roślin oraz zwiększyć plony.

Fosforan

Fosfor jest jednym ze składników odżywczych występujących naturalnie w naszym środowisku, pozwala ponadto na utrzymanie wzrostu roślin i zwierząt. Powszechnie występuję w przyrodzie w postaci fosforanu i może pochodzić z różnych źródeł. Fosforan wykorzystywany jest w większości produkowanych nawozów sztucznych na rynku. Idealny dobór ilości mieszanki w trakcie powstawania nawozu pozwala na zapewnienie stabilności i efektowności.

Wykorzystanie spektrofotometru daje możliwość przeanalizowania zawartości fosforu w nawozie. Poziom fosforanu w badanej próbce można określić przez porównanie błękitu fosforomolibdenowego. Odbywa się to przy użyciu metod spektrfotometrii UV-VIS. Metoda ta umożliwia analizę ilościową poziomu fosforanów poprzez szybką i skuteczna determinację. Proporcja ilości stosunku fosforanu do natężenia barwy próbki pozwala na ilościowe określenie na podstawie ich redukcji. Sposób ten jest korzystniejszy w stosunku do innych, ponieważ charakteryzuję się doskonałą stabilnością koloru, wysoką czułością i szybkim wynikiem.

Azot

Azot jest kolejnym ważnym elementem niezbędnym do prawidłowego wzrostu roślin i zwiększenia ich trwałości. Istnieje wiele różnych form azotu (N) stosowanego w nawozach oraz w czasie ich produkcji. Poznanie działania preparatów na bazie azotanu wymaga przeprowadzenia właściwej analizy ilościowe. Badanie na obecność azotanów najczęściej wykonywane jest z zastosowaniem mieszaniny gorącej wody, kwasu siarkowego i tlenku azotu. Poprzez podanie kilku kropel stężonego roztworu siarczanu żelaza (II) możliwe jest uzyskanie informacji o poziomie azotu, a wszystko przy użyciu spektrofotometru w oparciu o purpurowe zabarwienie roztworu i pomiaru gęstości koloru. Metoda ta pozwala na szybką analizę azotanów w nawozie i z powodzeniem może być wykorzystywana do analizy jakości gleby.

Dalsze zastosowanie spektrofotometrii w rolnictwie

Jak widać, spektrofotometry oferują szereg zastosowań w rolnictwie i badaniu jakości analizowanej gleby. Technologia ta obejmuję również analizę ilościową fosforanów i azotu w produktach nawozowych. To czyni przydatną aparaturę także w branży rolniczej. Spektrofotometry jako urządzenia wielozadaniowe i wyróżniające się różnymi zastosowaniami pozwalają na stałą kontrolę jakości gleby w przedsiębiorstwach rolnych. Ich mobilność, trwałość oraz szybkie tempo pracy sprawia, że wykorzystanie tej technologii pozwala na osiągnięcie dużych sukcesów.
Aby uzyskać więcej informacji na temat analizy ilościowej i spektrofotometrii oraz jej wielu zastosowań w branży rolniczej, skontaktuj się z firmą Biosens.