Opublikowano:: śr, Paź 14th, 2015

Zakup nieruchomości w Grecji

Cudzoziemiec posiadający obywatelstwo jednego z dość licznych krajów członkowskich Unii Europejskiej, z całą pewnością nie napotka na większe trudności, chcąc zakupić dom w Grecji. Wszystko za sprawą tego, że wszelkie inwestycje w kraju, gdzie gospodarka stoi na bardzo niskim poziomie, są naprawdę mile widziane. Aby tego dokonać, wystarczy spełnić kilka istotnych warunków, które sprawią, że transakcja przebiegnie idealnie.

Jako że Polska należy do tego zacnego grona, Polacy również mogą swobodnie nabywać nieruchomości w Grecji. Jednak jak każdego obcokrajowca, czeka nas kilka formalności, które należy zrealizować. Przede wszystkim konieczne jest wyznaczenie pełnomocnika – radcy prawnego. Kupujący musi tego dokonać, ponieważ wyznaczony radca, zobowiązany jest do wykonania wszystkich czynności związanych z zakupem nieruchomości oraz zweryfikowania, czy nie jest ona obciążona dodatkowymi kwotami. Dodatkowo to właśnie radca powinien odnaleźć wpis w księgach wieczystych – jest to związane z koniecznością uzyskania tytuł własności, który posiada sprzedający.

Kolejnym krokiem w procesie powinno być nawiązanie współpracy z notariuszem. Wyznaczenie notariusza jest warunkiem koniecznym, ponieważ to on odpowiada za sporządzenie umowy, oraz jej rejestrację w księgach wieczystych. Wszystko po to, aby kupujący nabył wszelkie prawa do nieruchomości.

Po dokonaniu większości procedur jeszcze przed podpisaniem umowy kupujący zobowiązany jest do uregulowania kwoty podatku od przeniesienia praw własności. Procesem z reguły zajmuje się wyznaczony wcześniej radca prawny.Ponadto, niezbędne jest uzyskanie greckiego numeru podatkowego. Numer ten wydawany jest przez lokalny urząd podatkowy, a jego nabycie jest konieczne, aby zakupić nieruchomość. Następnym krokiem powinno być założenie konta w jednym z greckich banków. Jest to sprawa istotna, ponieważ cudzoziemiec kupujący nieruchomość w Grecji zobowiązany do udokumentowania źródła pochodzenia pieniędzy. Wystarczy potwierdzenie konkretnego przelewu z konta zagranicznego.

Zaraz po podpisaniu umowy, nasz pełnomocnik upewnia się, że tytuł własności nieruchomości został przeniesiony na kupującego. Informację tę uzyskuje z ksiąg wieczystych.

Jak wiadomo, każdy zakup wiąże się z konkretnymi opłatami, które należy doliczyć do ceny samej nieruchomości. Jednym z podstawowych kosztów dodatkowych jest opłata za usługi agencji nieruchomości, z którą współpracujemy. Jest to koszt zależący od danego biura, wynoszący z reguły od 2 do 5% wartości zakupu. Korzystając z usług radcy prawnego i notariusza należy liczyć się z określonymi opłatami, pierwszy inkasuje 1-2% wartości nieruchomości, opłata naliczona przez drugiego będzie na podobnym poziomie. Podatek od przeniesienia własności to 9% od wartości zakupionej nieruchomości. Warto również zaznaczyć, że kupujący zobowiązany jest do uiszczenia podatku komunalnego – 3% oraz opłatę za wpisanie do ksiąg wieczystych – 0,45%.

Na pierwszy rzut oka może wydawać się, że formalności jest dużo, a niektóre z nich są dość trudne do zrealizowania. Nic bardziej mylnego. Wystarczy skorzystać z usług biura specjalizującego się w obrocie zagranicznymi nieruchomościami, a cały proces przebiegnie płynnie i bez problemu.

Pozdrawiamy, Greg-nieruchomości.pl