Opublikowano:: czw, Paź 29th, 2015

Turnusy rehabilitacyjne

Turnusy rehabilitacyjne są zorganizowaną formą aktywnej rehabilitacji połączoną z elementami wypoczynku. Udział w nich ma na celu poprawę szeroko pojętej sprawności życiowej, wypracowanie zaradności, znalezienie nowych i rozwój aktualnych zainteresowań. Ważnym elementem każdego turnusu jest nawiązywanie kontaktów społecznych w zakresie zajęć indywidualnych i grupowych, a także udział w różnych zajęciach znajdujących się w programie.

Realizacja celów programowych

5032496501_38e1c97a06_bRealizacja założonych celów programowych odbywa się poprzez zajęcia rehabilitacji leczniczej takie jak:

• kinezyterapia – leczenie z wykorzystaniem różnych form ruchu; ma na celu przywrócenie bezbolesnych ruchów kręgosłupa i kończyn, poprawę wydolności organizmu i wytrzymałości mięśni, kontrolowany spadek wagi ciała
• fizykoterapia – jedna z metod fizjoterapii, w której oddziałuje się na organizm czynnikami fizykalnymi (naturalnymi i wytworzonymi sztucznie) które pobudzają w tkankach proces biologiczny; do tego celu wykorzystuje się prąd, pole magnetyczne, ultradźwięki, bodźce termiczne światło i wiele innych
• psychoterapia – zbiór technik leczących lub wspomagających leczenie schorzeń i problemów natury psychiczne; ważnym elementem wszystkich technik psychoterapii jest kontakt interpersonalny
• coaching – interaktywne szkolenie wykorzystujące metody związane z psychologią i realizacją procesu decyzyjnego do zaspokajania potrzeb; ma na celu pomoc w przyspieszeniu tempa rozwoju, polepszeniu efektów działania i łatwiejszego osiągania założonych celów.

Ponadto są to zajęcia sportowe dostosowane do możliwości psychofizycznych wszystkich uczestników turnusu (aquagimnastyka, nordic walking, zajęcia oddechowe na plaży) czy rekreacyjne (wycieczki rowerowe, turnieje, spotkania przy ognisku). Ciekawym elementem są też spotkania o charakterze kulturalno – oświatowym (prelekcje, koncerty).

Gdzie skorzystać z takiego turnusu?

Kormoran Wellness Medical Spa w tym roku uzyskał wpis do rejestru ośrodków, dzięki czemu posiada w swojej ofercie turnusy rehabilitacyjne. Daje do uprawnienie do przyjmowania zorganizowanych grup, osób niepełnosprawnych i możliwość organizowania turnusów rehabilitacyjnych. Co ważne, w turnusie uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wspomniany ośrodek uzyskał wpis Wojewody Pomorskiego na przyjmowanie osób niepełnosprawnych z następującymi dysfunkcjami i schorzeniami: upośledzenie umysłowe, choroba psychiczna, padaczka, schorzenia układu krążenia, autyzm, wady genetyczne, skolioza, niedoczynność tarczycy, otyłość, zaburzenia depresyjne, choroby krwiotwórcze, po zabiegach mastektomii i wiele innych.

Jak wygląda przykładowy dzień w ośrodku?

Przykładowy dzień w ośrodku rozpoczyna się o godzinie 7:00 od pobudki, następnie przychodzi czas na poranną gimnastykę i śniadanie. Po nim odbywają się zabiegi rehabilitacyjne oraz zajęcia w plenerze. Po powrocie serwowany jest obiad, potem siesta i zbieranie sił na zajęcia terapeutyczno-coachingowe. Po nich można wybrać się na aquagimnastykę po której podawana jest kolacja. Wieczór to czas spotkań integracyjnych. O 22:00 zaczyna się cisza nocna, tak by wszyscy mogli zebrać siły na kolejny dzień pełen wrażeń.

Pozdrawiamy, Kormoran-rowy.pl

Skomentuj artykuł

UWAGA: Komentarze obraźliwe i spam, nie będą zatwierdzane.