Opublikowano:: śr, Paź 21st, 2015

Ryczałt ewidencjonowany – uproszczone opodatkowanie

Czy w przypadku podatków można cokolwiek uprościć? Tak – decydując się na rozliczanie firmy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Przychód jest tu słowem-kluczem. W tym sposobie płacenia podatków nie rozlicza się bowiem kosztów uzyskania przychodu. Opłata jest proporcjonalna do zarobku.

8265147917_e7a9a5be9d_zStawek podatkowych jest w tym przypadku kilka (3, 5,5, 8,5, 17 i 20%), ale ich dobór zależy od rodzaju świadczonych usług lub sprzedawanego przez rozliczającego się przedsiębiorcę towaru. Najwyższą stawkę płacą np. przedstawiciele wolnych zawodów, jak pośrednicy sprzedaży samochodów przez Internet, sprzedaży hurtowej albo pośrednicy związani z zakwaterowaniem, także lekarze czy nauczyciele. Stawkę rzędu 3% opłacają natomiast między innymi działający w gastronomii czy świadczący usługi związane z produkcją zwierzęcą.

Należy jednak pamiętać, że nie każdy ma prawdo do korzystania z ryczałtu. Mówiąc najkrócej – jest to niemożliwe, gdy prowadzimy kantor, lombard bądź aptekę. Duże znaczenie ma także dochód uzyskany w roku podatkowym poprzedzającym rok, od którego chcemy zacząć rozliczanie ryczałtem. Nie może on przekroczyć 150 tysięcy euro.

Ryczałtu nie opłaci także ten, kto był lub jest zatrudniony na umowę o pracę, a zamierza prowadzić własną działalność i w jej ramach wykonywać takie same czynności, jakie w ostatnich dwóch latach podatkowych wykonywa¬ł w ramach stosunku pracy. Spójrzmy na przykład: jeśli podatnik lub spółka sprzeda towary handlowe albo uzyska przychód ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, traci prawo do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Chęć ryczałtowego rozliczania się z działalności gospodarczej należy zgłosić pisemnie do naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Gdy chcemy rozliczać się w ten sposób już od początku prowadzenia naszej działalności, urząd powiadomić należy do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia owej działalności. Jeśli zamierzamy przejść na ryczałt już w trakcie działania naszej firmy, musimy to zgłosić najpóźniej do 20 stycznia bieżącego roku podatkowego. W spółce takiego zgłoszenia dokonują wszyscy wspólnicy – każdy w swoim urzędzie.219249582_d5226686ca_z

Na co uważać, decydując się na ryczałt? Firma musi mieć na uwadze, że skoro podatek płacimy od przychodu niepomniejszonego o żadne koszty związane z jego uzyskaniem, może się zdarzyć, że trzeba go będzie zapłacić bez względu na to, czy na swojej działalności coś zarobiła, czy wręcz przeciwnie – straciła.

Ryczałt wymaga prowadzenia uproszczonej księgowości. Wszelkie przychody wykazuje się w ewidencji przychodów – osobno za każdy rok. Podatek wpłacany jest do urzędu skarbowego co miesiąc (w niektórych przypadkach co kwartał), a wymaganą kwotę oblicza się samodzielnie. Może nam w tym też pomóc biuro księgowe. W takim przypadku trzeba jedynie pisemnie poinformować urząd skarbowy o danych biura, z którym podpisaliśmy umowę na prowadzenie ewidencji. Rocznego rozliczenia podatku należy dokonać na druku PIT-28 w terminie do 31 stycznia roku następnego. Na wypadek kontroli ze strony urzędu skarbowego warto przechowywać dowody zakupu towarów.

Pozdrawiamy, Biurosupport.pl

Skomentuj artykuł

UWAGA: Komentarze obraźliwe i spam, nie będą zatwierdzane.