Opublikowano:: czw, Sty 7th, 2016

Rozliczenia z ZUS-em. Jakie deklaracje i formularze?

Przedsiębiorca ma obowiązek złożenia deklaracji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych już na etapie zakładania działalności gospodarczej. Jest to deklaracja zgłoszeniowa. Na późniejszym etapie, w trakcie prowadzenia działalności, będą to także deklaracje rozliczeniowe. Jakie rodzaje i w jakich innych przypadkach składamy deklaracje zgłoszeniowe i rozliczeniowe?

Deklaracje zgłoszeniowe

8230209549_346a64e231_zDeklaracje zgłoszeniowe składamy nie tylko przy zakładaniu firmy, ale także w przypadku zatrudniania nowego pracownika i zgłaszania go do ubezpieczeń (lub w przypadku jakiejkolwiek zmiany danych osobowych). Zawsze składamy je w terminie 7 dni od momentu zatrudnienia pracownika lub zmiany danych. Gdy zgłaszamy osobę objętą pełnym ubezpieczeniem społecznym, wypełniamy druk ZUS ZUA. Ten formularz obowiązuje przedsiębiorcę także w momencie, gdy po dwóch latach działalności przechodzi on z ZUS-u preferencyjnego na pełny.

Jeśli zgłaszana osoba objęta jest wyłącznie ubezpieczeniem zdrowotnym – wówczas wypełnia się formularz ZUS ZZA. Druk ZUS ZIUA stosuje się natomiast przy zmianie lub korekcie danych ubezpieczonego zgłoszonego wcześniej za pomocą ZUS ZUA lub ZUS ZZA (dotyczy to części III dokumentu).

Kolejny formularz – ZUS ZCNA – służy do zgłoszenia do ubezpieczenia członków rodziny pracownika. Potrzebny jest także w przypadku wyrejestrowania pracownika z ubezpieczenia zdrowotnego. Do wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, wyłącznie społecznego bądź wyłącznie zdrowotnego służy także druk ZUS ZWUA. Wypełniamy go również przy likwidowaniu działalności gospodarczej.

Deklaracje rozliczeniowe

Deklaracja rozliczeniowa składa się z formularza głównego ZUS DRA oraz załączników. To miesięczna deklaracja rozliczeniowa (lub korygująca), na

której rozlicza się wszystkie składki i świadczenia podlegające rozliczeniu w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne. Jeśli podatnik nie zatrudnia żadnych pracowników, może złożyć tylko pierwszą deklarację za pierwszy pełny miesiąc – nie musi składać deklaracji co miesiąc. Takie uproszczenie możliwe jest w sytuacji, gdy składkę opłaca się od najniższej możliwej podstawy. Złożenie ponownej deklaracji jest jednak wymagane, gdy zmianie ulegnie podstawa wymiaru składek.

Jeśli pracodawca zatrudnia pracowników, musi w każdym miesiącu złożyć deklarację wraz z trzema załącznikami – ZUS RCA, RZA i RSA. To raporty imienne informujące o wysokości składek zgodnie z ubezpieczeniem każdego zatrudnionego oraz raport do wyrejestrowania ze składek.

Sporządzeniem wszelkich deklaracji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dla przedsiębiorcy może zająć się oczywiście biuro księgowe.

Pozdrawiamy, BiuroSupport.pl