Opublikowano:: sob, Lis 21st, 2015

Restrukturyzacja – nie tylko dla firmy zagrożonej upadkiem

Potocznie uważa się, że restrukturyzacja przedsiębiorstwa zapobiec ma jego likwidacji. Celem nadrzędnym tego złożonego działania ma być przywrócenie równowagi wewnętrznej lub zewnętrznej firmy. Tymczasem motywacją do jego podjęcia nie muszą być problemy zagrażające bytowi przedsiębiorstwa. Najogólniej mówiąc, restrukturyzacja ma zwiększyć efektywność prowadzonego biznesu we wszelkich jego obszarach.

Creative Company Conference 2011

Każda firma funkcjonuje na kilku różnych płaszczyznach. Choć motywacją do wprowadzania zmian najczęściej bywają problemy w obszarze finansów, przedsiębiorstwo dbać musi także o strategię, rachunkowość, produkt, strategię marketingową, logistykę, kwestie kadrowe i prawne. Skuteczna restrukturyzacja zaczyna się od analizy SWOT każdego z tych aspektów, nie zaś wyłącznie tego, którego potrzeba poprawy rzuca się w oczy najbardziej.

Przesłankami do podjęcia restrukturyzacji mogą być zatem: ujemna dynamika sprzedaży (lub zupełny jej brak), brak lub niska tendencja do generowania dochodów, potrzeba optymalizacji podatkowej, problemy z wywiązywaniem się ze zobowiązań wobec klientów, współpracowników, dostawców itp., duża fluktuacja kadr i związana z nią niestabilność kadrowa.

Postawienie diagnozy mówiącej o tym, który obszar funkcjonowania firmy wymaga poprawy, umożliwi wspomniany już audyt przedsiębiorstwa. Niezbędna będzie identyfikacja i klasyfikacja problemów a następnie określenie strategicznych celów. W dalszej kolejności należy określić, co potrzebne będzie do wykonania procesów restrukturyzacyjnych. Najlepiej jest ująć wszystko w formie harmonogr6997913839_d97e0082bb_zamu wdrożenia działań wraz z uwzględnieniem przewidywanych kosztów. Nie powinno zabraknąć w nim także awaryjnych planów, które wskażą alternatywne kierunki rozwoju formy, jeśli pierwsza obrana ścieżka nie przyniesie rezultatów.

Restrukturyzacja może obejmować całe przedsiębiorstwo, lub tylko jego wybrane obszary. Wyróżniamy więc restrukturyzację operacyjną, finansową i własnościową. Pierwsza z nich dotyczy marketingu, zasobów przedsiębiorstwa czy systemu zarządzania (ukształtowanie kapitału, efektywna współpraca w firmie). Struktura kapitałowa lub struktura aktywów to działania w ramach restrukturyzacji finansowej. Z pojęciem restrukturyzacji ściśle łączy się także prywatyzacja, czyli proces przekazywania majątku państwowego w ręce podmiotów prywatnych. Prywatyzacja, fuzje i przejęcia należą do restrukturyzacji własnościowych.

Wniosek, że firma potrzebuje poprawy danego obszaru swojej działalności, powinien skłonić ją również do skorzystania z profesjonalnej pomocy. W przeprowadzeniu restrukturyzacji pomoże biuro rachunkowe, które oferuje usługi z zakresu doradztwa gospodarczego.

Pozdrawiamy, Biurosupport.pl