Opublikowano:: pt, Lut 5th, 2016

Piętnowane umowy cywilnoprawne cz.2

Umowa cywilnoprawna od umowy o pracę różni się przede wszystkim tym, że nie może spełniać kryteriów stosunku pracy, do których należą przede wszystkim: stałe miejsce i godziny wykonywania pracy, podporządkowanie organizacyjne i służbowe pracodawcy, bezwzględny wymóg osobistego wykonywania obowiązków, ciągłość świadczenia pracy i wykonywanie jej za wynagrodzeniem. Oprócz omówionej już w poprzednim artykule i zdecydowanie najpopularniejszej spośród „śmieciówek” umowy zlecenie, istnieją także umowy o dzieło oraz agencyjne. Czym różnią się od umowy o pracę? I jak udowodnić, że pracodawca nie ma prawa zastąpić nimi umowy o pracę?

man-875702_1920Umowa o dzieło to umowa o wykonanie „dzieła”, czyli pracy wyraźnie określonej, o charakterze przynajmniej częściowo materialnym. Oznacza to wykonanie czegoś, co da się określić w czasie/miejscu. Umowa podlega wynagrodzeniu, a zlecona w niej praca może być też przekazana przez wykonawcę innej osobie (chyba, że w dokumencie jest zapis o konieczności osobistego wykonania dzieła przez zawierającego umowę). Kiedy zawiera się tego typu umowę? Gdy dany podmiot (firma, organizacja) potrzebuje uzyskać konkretny twór, np. opracowanie prawne, powieść literacką, tłumaczenie dokumentów, projekt architektoniczny.

Umowa agencyjna jest jedną z umów z zakresu pośrednictwa handlowego. Na jej podstawie agent (przyjmujący zlecenie) zobowiązuje się do stałego pośredniczenia przy zawieraniu umów z klientami na rzecz zlecającego przedsiębiorcy lub do zawierania ich w jego imieniu. Agent za pracę tę otrzymuje wynagrodzenie w postaci prowizji. Obie strony umowy są przedsiębiorcami, agent zobowiązuje się przy tym do pracy w zakresie działalności własnej firmy. Praca polega zwykle na wyszukiwaniu potencjalnych klientów, przedstawianiu im towarów i usług z zakresu np. ubezpieczeń czy kredytów oraz negocjowaniu warunków umowy.

Coraz powszechniejszym na polskim rynku pracy problemem staje się zastępowanie umowy o pracę umową cywilnoprawną. Zamiana taka, przy zachowaniu warunków wykonywania pracy, nie jest możliwa z punktu widzenia prawa – zgodnie z artykułem 22 § 1.3 Kodeksu pracy. Jeśli pracę wykonuje się więc w wymienionych wyżej warunkach typowych dla stosunku pracy, pracodawca musi zawrzeć z drugą osobą umowę o pracę. Nie mayor-917149_1920można zastąpić jej umową cywilnoprawną.

Dzięki temu zapisowi pracownik jest w stanie ocenić, czy nie należy mu się zatrudnienie na umowie o pracę. Jeśli stwierdzi, że tak, może dochodzić swoich praw. Charakter pracy najłatwiej ustalić uwzględniając to, czy pracownik musi podporządkowywać się bieżącym poleceniom zatrudniającego oraz czy może sam wybierać czas i miejsce, w którym będzie wykonywał swoje obowiązki. Jeśli praca nie jest kontrolowana na bieżąco, a pracownik wybiera godziny i miejsce pracy zgodnie ze swoim upodobaniem, umowa cywilnoprawna zawarta jest prawidłowo.

Czego może żądać pracownik, któremu niezgodnie z prawem zastąpiono umowę o pracę umową cywilnoprawną? Ma on prawo np. domagać się odszkodowania, wypłaty odprawy z tytułu wypowiedzianej umowy o pracę, ustalenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy oraz wydania świadectwa pracy. Suma tych świadczeń może być naprawdę znaczna, dlatego przed podjęciem decyzji o zmianie rodzaju umowy pracownika warto dobrze się zastanowić i poradzić specjalisty. Wystarczy spojrzeć na cennik biura rachunkowego, by przekonać się, że usługi przygotowywania umów nie będą kosztować firmę tak wiele, jak potencjalne odszkodowanie dla pracownika.

Pozdrawiamy, Biurosupport.pl

Skomentuj artykuł

UWAGA: Komentarze obraźliwe i spam, nie będą zatwierdzane.