Opublikowano:: wt, Gru 8th, 2015

Małe i średnie przedsiębiorstwa – podstawa rozwoju regionu

Stanowią aż 99 procent z 17 milionów firm istniejących w USA i niemal 90 milinów tych z całej Unii Europejskiej. Ukrywają się pod skrótem MSP i mają ogromne znaczenie dla rozwoju gospodarczego naszego kraju. O czym mowa? O małych i średnich przedsiębiorstwach, o których mówi i słyszy się w Polsce wiele od co najmniej jedenastu lat. Przyjrzyjmy się nieco bliżej firmom z tego sektora.

14485059353_8d009d4eb3_zMałe i średnie przedsiębiorstwa jako osobna grupa zostały zdefiniowane w 2004 roku w Rozporządzeniu Komisji Europejskiej. Niecały rok później zaliczono do nich także mikroprzedsiębiorstwa (firmy zatrudniające mniej niż 10 pracowników i osiągające dochód netto nieprzekraczający 2 mln euro). MSP posiadają też nieduży kapitał i mają mały udział w rynku. Nie jest to jednak udział bezwartościowy. Główny udział mają one bowiem w rynkach lokalnych i regionalnych, stanowią więc integralną część wewnętrznych sił danego regionu i zapewniają jego gospodarczy rozwój. Małe i średnie przedsiębiorstwa swoje zasoby czerpią właśnie z tego, lokalnego środowiska, tu też w większości znajdują zbyt dla wytwarzanych przez siebie dóbr czy oferowanych usług.

Jak stwierdzić jednak jednoznacznie, że firma zalicza się do sektora MSP? Służą do tego trzy kryteria: przeciętna liczna zatrudnionych, średnia wielkość przychodu firmy i wartość jej majątku trwałego. Zgodnie z tym, za przedsiębiorstwo małych rozmiarów uznamy firmę zatrudniającą nie więcej niż 50 osób, której przychód za rok ubiegły nie przekroczył 7 mln euro, lub którego wartość aktywów na koniec ostatniego roku obrotowego nie wyniosła więcej niż równowartość 5 mln euro. Średnim przedsiębiorstwem będzie natomiast firma z liczbą pracowników mieszczącą się miedzy 50 a 250. Wartość przychodu nie może w tym przypadku przekroczyć równowartości 40 mln euro, a wartość majątku trwałego – 27 mln. Małe firmy prowadzą uproszczoną księgowość, która opiera się na prowadzeniu księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji przychodów. Ze względu nie niewielkie rozmiary firmy i często związany z tym brak funkcjonującego w jej ramach działu księgowego, rozliczaniem finansów zajmuje się dla nich księgowość internetowa.

Istnieje także podział uwzględniający strukturę udziałów. Według niego wyróżnia się przedsiębiorstwa niezależnCreative Company Conference 2011e, partnerskie i związane. Aby firma

mogła uznać się za niezależną, musi mieć przynajmniej 75 procent wszystkich wkładów, udziałów i akcji. Inni przedsiębiorcy, Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego nie mogą posiadać 25 i więcej procent praw do udziału w zysku oraz głosów w zgromadzeniu wspólników, zgromadzeniu walnym akcjonariuszy lub spółdzielni. W przedsiębiorstwie partnerskim udziały innego przedsiębiorstwa nie przekraczają 50 procent. Gdy inny podmiot posiada ponad połowę kontroli w firmie, określimy ją mianem przedsiębiorstwa związanego.

Dlaczego MSP mają tak istotny wkład w przyspieszenie rozwoju gospodarczego? Ponieważ dzięki niewielkim rozmiarom są dość elastyczne i łatwo przystosowują się do potrzeb rynku. Odznaczają się otwartością na postęp techniczny i nowoczesne metody organizacyjne. Potencjalnie są zdolne do tworzenia nowych miejsc pracy (taka firma może bowiem stale się rozwijać i powiększać), a koszt utrzymania w niej stanowiska pracy jest niski.

Pozdrawiamy, Biurosupport.pl

Skomentuj artykuł

UWAGA: Komentarze obraźliwe i spam, nie będą zatwierdzane.