Opublikowano:: czw, Lut 11th, 2016

Czym jest kurs walut?

Popyt, podaż, kredyt, kurs wymiany walut, stopa procentowa… Znamy te pojęcia, prawda? Słyszymy o nich każdego dnia w mediach. Ale czy na pewno rozumiemy? Jeśli tak – czy jest to obiektywna wiedza, czy raczej mgliste wyobrażenie? O ile nie każdy z nas gra na giełdzie i prowadzi zagraniczne inwestycje, to już wymiana walut w kantorach jest nam o wiele bliższa. Skoro tak, to wypadałoby wiedzieć, czym jest kurs walut.

Depositphotos_2220871_xlMówiąc najprościej, kurs walut to relacja wymienna jednej waluty na drugą, czyli cena danej waluty wyrażona w innej walucie. Miejsce transakcji, których przedmiotem są waluty krajowe, to rynek walutowy. Kurs jest zjawiskiem wynikającym z tego, że każda z walut ma inną wartość. Siła pieniądza jest ściśle powiązana ze stanem gospodarki danego kraju i jego sytuacją makroekonomiczną. Dodatkowymi czynnikami kształtującymi kursy walut są stopy procentowe oraz prawo podaży i popytu. Prawo to jest aspektem najważniejszym, bowiem uczestników rynkowej gry jest wielu. Każdy z nich kieruje się własnymi motywami działania – czasem wydaje się, że sytuacja gospodarcza kraju nie daje szans na umocnienie waluty, ale z trudnych do wyjaśnienia przyczyn pojawia się nagłe zapotrzebowanie na walutę i jej wartość wzrasta.

Kiedy popyt przewyższa podaż, waluta słabnie. W odwrotnej sytuacji mamy do czynienia ze wzmacnianiem się pieniądza. Pierwsze zjawisko określamy mianem deprecjacji, drugie – aprecjacji. Aby popyt i podaż były równoważne, na rynku walutowym ustala się kurs średni. Jednak kursy kształtowane są nie tylko przez rynek, ale też np. przez banki centralne państw. Dzieje się tak, gdy deklarują one gotowość do sprzedaży i kuDepositphotos_21568555_xlpna różnych walut po danej cenie. Gdy bank więcej skupuje, niż sprzedaje, rezerwy walutowe państwa rosną. Mówimy zatem, że nadwyżka podaży zwiększa poziom rezerw. Gdyby bank centralny sprzedawał więcej własnej waluty, niż kupował obcych, wówczas rezerwa malałaby. Działania banków centralnych oraz polityka walutowa rządów państw (np. określanie przez nie systemu kursów) należą do czynników wpływających na zmiany w kursach walut.

Kursy dzielimy więc na płynne (całkowicie kształtowane przez rynek) oraz sztywne (kurs wymiany ustalany przez państwo). To najbardziej klasyczny podział. Dziś wyróżnia się także kursy mieszane, które stosuje większość krajów. Minusem kursu płynnego są większe wahania kursu rynkowego i większe ryzyko przy realizowaniu różnorodnych transakcji inwestycyjnych. Natomiast sztuczna interwencja w rynek walutowy w przypadku kursu sztywnego powoduje wahania ilości krążącego pieniądza, co szkodzi stabilności finansowej.

Jeśli w tym momencie chcielibyśmy kupić 1 euro, musielibyśmy zapłacić za nie 4,42 zł. Chcąc je sprzedać w kantorze, otrzymalibyśmy za nie 4,45 zł. Podawanie dwóch cen nazywamy kwotowaniem dwustronnym i zapisujemy w formie EUR/PLN 4.42/4.45. Druga waluta w zapisie to waluta kwotowana. Różnica w obu kwotach nazywana jest spreadem i stanowi dodatkowy zysk banku, np. przy udzielaniu kredytów walutowych.

Pozdrawiamy, Liderwalut.pl