Opublikowano:: czw, Lis 19th, 2015

Budowa i wyposażenie szatni. Co nakazują przepisy?

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, szatnia zalicza się do pomieszczeń sanitarnohigienicznych, znajdujących się w budynkach, w których odbywa się praca. Każdy pracodawca zobowiązany jest do stworzenia szatni w swoim zakładzie. Co więcej, musi być ona dostosowana do rodzaju prac wykonywanych w firmie oraz stopnia narażenia pracownika na zabrudzenie ciała i zanieczyszczenia jego odzieży szkodliwymi, trującymi substancjami podczas wypełniania obowiązków. Kwestie wymogów technicznych i wyposażania szatni warto więc poznać nieco lepiej.

Szafa ubraniowa bhp SU 300

Szafa ubraniowa bhp SU 300

Szatnie – podobnie jak np. toalety – powinny być urządzone osobno dla kobiet i mężczyzn. Przepis ten nie obowiązuje jedynie tych zakładów pracy, w których zatrudnia się mniej niż pięciu pracowników na jednej zmianie (z tym, że kobiety i mężczyźni muszą mieć zapewnioną możliwość osobnego korzystania z tych pomieszczeń).

Przepisy ogólne mówią o tym, że szatnia powinna być urządzona w osobnym, suchym pomieszczeniu, które w miarę możliwości oświetla światło dzienne. Jeśli suterena albo piwnica zakładu pracy są odpowiednio zabezpieczone przed wilgocią i stratami ciepła oraz ewakuacja z nich nie stwarza problemów – szatnię można urządzić również w nich.
Regulacje dotyczące miejsc siedzących przedstawiają się następująco: co najmniej 50 procent zatrudnionych na najliczniejszej zmianie powinno mieć zapewnione miejsca do siedzenia. Główne przejścia komunikacyjne i przejścia między dwoma rzędami szaf nie mogą być węższe niż 1,5 m. Między rzędami szaf a ścianą musi być zapewniona co najmniej 1,1-metrowa przestrzeń.

Szatnie dzielimy na:

• odzieży własnej pracowników,
• odzieży roboczej i ochronnej,
• podstawowe,
• przepustowe.

Szatnie odzieży własnej powinno wyposażyć się w szafy osobne dla każdego zatrudnionego. Jeśli nie ma ku temu przeciwskazań – mogą być urządzone w formie szatni wieszakowych. Do najpopularniejszego wyposażenia pomieszczeń socjalnych w zakładach pracy zalicza się szafy ubraniowe bhp SU 300 z wizytownikiem na drzwiach, półką, otworami wentylacyjnymi, drążkiem z haczykami na ubrania i regulatorami umożliwiającymi poziomowanie. W przypadku szatni wieszakowej – stojaki powinny być jednopoziomowe i mieć w dolnej części półki na obuwie, w górnej zaś półki na nakrycia głowy i teczki.06728-man-blue

Szatnię odzieży roboczej i ochronnej urządza się natomiast dla pracowników zatrudnionych przy pracach powodujących znaczne zabrudzenie lub zamoczenie odzieży. Tutaj także każdy pracownik musi mieć szafę przeznaczoną do indywidualnego użytkowania. Szatnie podstawowe można zorganizować zamiast osobnych szatni odzieży własnej oraz odzieży roboczej i ochronnej, jeśli zabrudzenie ubrań występuje w tak małym stopniu, że ryzyko zabrudzenia odzieży własnej w wyniku kontaktu z odzieżą roboczą nie istnieje. Taka szatnia powinna być wyposażona w dwie szafy pojedyncze lub jedną podwójną dla każdego pracownika.

Gdy wykonywane prace wiążą się ze stosowaniem lub wydzielaniem się substancji trujących, zakaźnych, drażniących itp., należy zorganizować szatnię przepustową. Ruch użytkowników między obu częściami szatni powinien się odbywać jedynie przez zespół sanitarny z natryskami. Dobrą inwestycją zwiększającą higienę pracy są szafy na brudną odzież – przeznaczone do składowania odzieży roboczej przeznaczonej do czyszczenia. Aby mieć pewność, że szatnia spełnia wymogi polskiego prawa, warto zaopatrzyć się w wyposażenie, które oferuje profesjonalny producent mebli stalowych, który gwarantuje wykonanie zgodne z Polskimi Normami.

Pozdrawiamy, Meblestalowe.pl